passersystem

Omnis system från Vanderbilt

Ett integrerat Omnis system från Vanderbilt hjälper DHL att släppa in rätt personer och hålla obehöriga ute.
Systemet innehåller beröringsfria läsare (drygt 50 st) på grindar, portar och dörrar, Inbrottslarm uppbyggt på skalskydd och volymskydd Läs mer